Bestyrelse

Formand:


Holger Andersen

61312485

Formand@nordhammer.dk
Næstformand:


Mogens Sloth Nielsen

4116 2036

mogenssloth@gmail.com

Kasserer:


Tony Hansen

20667120

kasserer@nordhammer.dkBestyrelsesmedlem:


Thor Rasmussen

2342 2460  prebenrasmussen@pc.dk
Bestyrelsesmedlem:


John Noer

47527257 + 40339211

j-noer@post.tele.dkHavnefoged:


Ole Iversholt

47529355 + 23260171Broformand:


Svend Heckmann

40646685


Husformand:


Mette Niebuhr

2627 7216  ms.niebuhr@gmail.com
Webmaster:


Anna Cramer

20105335

webmaster@nordhammer.dk

privat: anna@aahusets.dk

Planlagte bestyrelsesmøder:2019

 

  • 20 Marts

 

  • 24 April U

 

  • 04 September

 

  • 23 Oktober

 

  • 04 December  U

 

Kl. 19 i det nye klubhus


U = udvidede møder hvor udvalg og tillidsmænd deltager.