Kalender 2020

20 Marts : Generalforsamling... Fredag kl 1900

22 Marts : Arbejdsdag... Søndag kl 09

29 Marts : Standerhejsning....Søndag kl. 11.00 husk madpakken

04 April  : Søsætning....Lørdag kl. 07.00

02 Maj   :  Søsætning...Lørdag kl. 07.00

................................................................................................

07 Juni             Arbejdsdag. se omtalen på forsiden.

23 Juni:    AFLYST    Skt Hans bål på pladsen. Kl 20.30. Grill tændes kl 18.00  AFLYST

27 + 28 Juni :   Bådudflugt....Skippermøde Kl. 09:30

15 + 16 August :Bådudflugt...Skippermøde Kl. 09:30


19 September: Ålegilde og sommerfest.....se opslag

...............................................................................................

03 Oktober:      Bådoptagning....Lørdag kl. 07.00

24 Oktober:      Arbejdsdag....Lørdag kl.09.00

25 Oktober:      Standernedhaling - Søndag kl. 1100 husk madpakken

................................................................................................

07 November:  Bådoptagning.... Lørdag kl. 0700

014 November:  Arbejdsdag.....Lørdag kl. 0900

05 December:  Julefrokost...Lørdag kl. 1300

I forbindelse med aktiviteter anbefales det at holde øje med opslag i klubhuset. Du kan også benytte login til medlemssiderne og se mere under ...nyt fra KlubUdvalget


N.H.B. vil opfordre alle til at yde en indsats over for bådelauget både på vedligeholdelsesdagene og til festerne.


N.H.B. ønsker alle en god sejlsæson