Nøgleudskiftning 2019

Bestyrelsen har besluttet, at Nordhammer Bådelaug fremtidssikres.

Et nyt nøglesystem ser dagens lys fredag d. 10. maj kl. 08:30

 

Systemet vil bestå af 3 systemnøgler. Alle nøgler er nummeret

Det vil kun være muligt at lave kopier af masternøgler ved samtidig fremvisning af et sikkerhedskort

 

For den enkelte vil der ikke blive nogen mærkbar ændring. Og dog:

 

  • Den rød nøgle (udvalgte tillidsposter samt bestyrelsen) giver adgang til alle døre og hængelåse.
  • Den blå (øvrige, kun medlemmer af Nordhammer Bådelaug) giver samme adgang som tidligere, med undtagelse af køkkendøren i det gamle klubhus samt pumpehuset oppe og nede.
  • Den nye nøgle giver kun adgang til køkkendøren, og vil kun blive udleveret til lejeren af det gamle klubhus i den lejede periode.

 

Ved modtagelsen af nøglen kvitterer du for modtagelse og accept af:

Nøgler refunderes ikke ved tilbage levering, du opkræves kr. 500,- dersom nøglen ikke tilbage leveres ved dit medlemskabs ophør.

 

Du kan mod betaling af kr. 50,- få udleveret din nye nøgle.

 

Vi bestræber os på at gøre det så gnidningsfrit som muligt og har planlagt 2 dage for udlevering af nøgler.

  1. gang d. 10/5 fra kl. 08:30-13:00
  2. gang på arbejdsdagen d. 12/5 fra kl. 09:00 til 15:00

 

På nuværende tidspunkt har vi ikke planlagt flere udleveringsdage.

Er du forhindret i at møde frem, kan udlevering ske efter aftale evt. i mindre grupper.

Kontakt kasserer@nordhammer.dk for koordinering af udleveringstidspunkter.

 

Bestyrelsen håber alle vil sætte pris på vi gør en indsat for at sikre vore værdier