Velkommen til Nordhammer Bådelaug


Vi er en lille lystbådehavn beliggende i Isefjorden på Sjælland, lige nord for trækfærgen til Orø. Nordhammer Havn - som vi rettelig hedder- er frihavn og gæstesejlere er meget velkomne her og i vores dejlige omgivelser. Dog må havnen ikke besejles af vandscootere.

Find os i den Danske Havnelods

web counter

Besøgstæller

Opdateret d.

Nyheder : 


Klubhuset er lukket til og med d. 5. april 2021 pga covid 19.

I forbindelse med opgaveløsning er havnefoged og bestyrelsen undtaget.


Så er der kommet svar på vores vandprøver.


Referat fra det seneste bestyrelsesmøde. 


Bemærk at der er sket en opdatering af ordensreglementet vedr punkt 16. Vedrører parkering af bil og trailer for brugere af slæbestedet.


UDSKIFTNING AF NØGLER. Mangler du en nøgle så se herHUSK

...at du er velkommen på havnen hver Mandag aften. Vi holder "medlemsmøde" med medbragt kaffe eller lign.


Kom og vær med - det styrker sammenholdet.


Medlems login som giver adgang til resten af siderne kan skaffes hos kassereren - alt du behøver er er at opgive dit medlemsnummer så får du et login.Nordhammer bådelaug

Hammer Bakke 18 4050 Skibby.

Havnefoged Arne Simonsen 40312315

Havnefoged Otto Lykke Poulsen 21423746


CVR-nr.: 35766200

Brug for nyt udstyr til båden?

Kontakt vor sponsor John :-)

Forslag til nyt jolle anlæg. 


Oplæg fra bestyrelsen til ændring/udvidelse af jollebro, da andelen af slæbestedsbrugere vokser ser bestyrelsen et behov for at ændre/udvide forholdene for alle vores slæbestedsbrugere, selvom de ikke er andelshavere i havnen er de jo stadig slæbestedsmedlemmer. Den viste udvidelse giver samtidig mulighed for et par gæstepladser og i det hele taget en bedre og mere tryk besejling af inderhavnen. Alle er velkomne til at sende mail til Formanden med både ris og ros (helst ros) Dette er meget vigtigt da det samtidig viser en tilkendegivelse af hvor stort behovet er.

Bestyrelsen.   Se flere billeder her

Det henstilles på det kraftigste til at alle der færdes på grusvejen ned til havnen overholder fartbegrænsningen på 20 km i timen. Der er kommet klager over farten og vi vil gerne undgå at der kommer flere af dem.