Klubbens historie i korte træk

Klubbens Historie i korte træk af Eric Kongebo


N H B er en privatejet Havn.   

Havnen ligger på et fredet areal, som ejes af Skov og Naturstyrelsen.

Arealet har N H B lejet ( 1 hektar ) sammen med de gamle bygninger der ligger gemt  i den gamle æbleplantage.


Den er opført som andelshavn. Medlemmerne har selv betalt og bygget den, i etaper, efterhånden som der kom penge i kassen.

Det var folk der ejede de både der lå på svaj ud for kysten som startede lauget, da de var trætte af at skulle slæbe alt udstyret ud til bådene hver gang de skulle ud at sejle.

Bådelauget blev stiftet den 6-4-1988.Hvor ansøgningen om at få lov til at anlægge en havn på stedet begyndte.


Vi søgte om, at få lov til at lægge et klubhus nede ved havnen, på 52 m2  men efter megen besvær og skriveri fik vi lov til at opføre et havnekontor med toilet der nede på 35 m2, som blev indviet april 2002, i 2003 fik vi uddybet havnen så vi har en dybde på 1,80 meter ved daglig vande, molehovedet blev også forsynet med pæle så vi fik gjort molen færdig.

De gamle klubhuse har vi også renoveret og sat i stand med toilet og bad så de er brugbare.

Den næste fase er at få nyt tag samt isoleret det gl. klubhus i 2005.

Det er besluttet at vi bygger et nyt og større køkken i  2005/2006.

Der er opført et nyt masteskur bag det gl. klubhus i 2007.

Molen er i 2007 forstærket på vest siden med sten på skråningerne og beton på overfladen så vandet ikke udhuler den igen. 

                               

Nu kom det værste, da pælene blev angrebet af orm. Vi fik skiftet 28 agter pæle i 2009.

Samtidig  begyndte vi på at lægge sten på øst molen.   

Vi fortsatte med øst molen ud til midter broen samt skiftning af yderligere 20 pæle 2011.

Så kom øst molehovedet og resten af molen, så nu er vi lukket inde, så håber vi at tilsandingen bliver uden for havnen. Vi fik renset op ved indsejlingen og langs molen i 2012  men vi mangler at få udskiftet ca. 45 stk. agter pæle  før at vi kan undgå at lægge slanger ud om agter pælene.   

I 2013 har vi fået lavet havnen til sikker havn med redningsstiger og rednings poster med markeringer og slæbestedsbroen er blevet renoveret. Vi har også holdt 25 års jubilæum fra klubbens stiftelse den 06-04-1988 til 06-04-2013.

Der er blevet skiftet sternbrædder på sprøjtehuset i 2013

Naturstyrelsen har i 2013 fældet alle poplerne på hele arealet, så nu er vi stormomsuste.

Østmolen er blevet færdig og havnen er blevet godkendt og har ved samme lejlighed skiftet navn til : NORDHAMMER HAVN.


Der er i 2014 kommet nye fyr både på øst og vestmolerne

Der er lavet legeplads med gynger, vippe, fiskeredskaber og fodboldnet med mål.

Planen er at der i dette efterår - 2014 - skal have skiftet de resterende agterpæle og derved minimere problemet med pæleormene.

Eric Kongebo.